Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund er sertifisert som Rent Særforbund gyldig til 31.12.2020.

ANTIDOPING NORGE

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.
Dette gjør de gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge jobber også med forskning på antidopingrelaterte tema.

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund har utarbeidet en beredskapsplan med forankring i forbundsstyret, medlemsklubber og medlemmer for å sikre en tydelig og klar kommunikasjon gjeldende forbundets holdning og fremgangsmåte ved en eventuell dopingsak eller mistanke om dette. Denne finner du nederst på denne siden.

Forbundets handlingsplanen i arbeidet om nulltoleranse for doping gjelder i perioden 2018 – 2021 og skal etter dette vurderes og revideres. Denne finnes nederst på denne siden.

For mer informasjon om antidoping, les mer på Antidoping Norges nettsider.

REN UTØVER

Alle våre utøvere må, før de får lov til å representere Norge internasjonalt gjennomføre grunnleggende, elementær antidoping-opplæring. Dette gjøres via antidoping Norge sin egne plattform for opplæring av utøvere, Ren Utøver.

Om Ren Utøver

RENT IDRETTSLAG

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og nå kan ditt lag enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid. (ADNO)

https://www.rentidrettslag.no/

DOPINGLISTEN

WADA(World Anti-Doping Agency) utgir dopinglista (Prohibited List). Lista angir hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke og gir informasjon om fritaksbestemmelser.

LEGEMIDDELLISTEN | LEGEMIDDELSØK

Antidoping Norge har i samarbeid med felleskatalogen utarbeidet en søkbar legemiddelliste der alle legemidler som selges over disk i Norge er registrert.

MEDISINSK FRITAK (TUE)

Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. Det er utarbeidet regler for medisinsk fritak. Les mer om dette på antidoping Norge sine nettsider eller kontakt NABSF for veiledning.