Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 1987.
Idrettens barnerettigheter ble vedtatt i 2007 og sist revidert i 2019.

Les NIFs brosjyre om bestemmelser for barneidrett. 

Her finner du NABSF sine presiseringer på barneidretten

Her kan du se filmer om barneidrett