I helgen avholdte Norge Ake-, Bob- og Skeletonforbund sitt forbundsting. Tinget er forbundets øverste myndighet der klubber stiller med representanter for å bestemme veien videre for forbundet samt valg av nytt forbundsstyre, kontrollkomité og valgkomité.

Det nye forbundsstyret består av følgende medlemmer:

President: Harald Rolfsen
Vise president: Kenneth Jørgensen
Styremedlem: Anahita Panjwani
Styremedlem: Eirik Lundemo
Styremedlem ungdom: Karoline Melås

Varamedlem: Sverre Hanssen

F.V Anahita Panjwani, Harald Rolfsen, Kenneth Jørgensen, Eirik Lundemo og Karoline Melås

Det nye forbundsstyret ser frem til det kommende arbeidet i forbundet og ønsker å bidra til utvikling og rekruttering i tiden fremover.

Den nye kontrollkomiteen består av følgende medlemmer:

Leder: Alexander Hestengen
Medlem: Trine-Lill Klaastad
Medlem: Lina Qvale

Den nye valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Leder: Linda Bye Kristiansen
Medlem: Jon Olav Melås
Medlem: Pia Wedege

Avtroppene:

Visepresident Linda Bye Kristiansen og styrets ungdoms-representant Elise Nilseng Barben valgte å ikke stille til gjenvalg. Forbundet takker derfor for den innsatsen og kunnskapen de har bidratt med inn i tidligere perioder. Linda Bye Kristiansen har hele ti år bak seg som medlem av forbundsstyret.
Varamedlem Anne-Marit Tangnes stilte heller ikke til gjenvalg og vi takker også henne.

Tildeling av Æresprisen

Under forbundstinget ble Morten Paulsen tildelt ærespris for sin innsats for våre sporter. Morten tildeles æresprisen på bakgrunn av hans kompetanse, han er engasjert og bidrar der det måtte trenges. Morten setter utøveren først, og gjør det han kan for at den idrettslige aktiviteten skal være best mulig. Han er tidligere aketrener på klubb, rekrutt, junior landslagsnivå og har bidratt sterkt inn mot para-aktiviteten i forbundet. Morten var dessverre ikke tilstede under forbundstinget, og overrekkelse av oppmerksomheten gjøres på et senere tidspunkt. Vi Gratulerer!

Æresprisen er Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbunds høyeste utmerkelse. Tildeles medlemmer som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan innen en eller flere av våre idretter. Med dette menes arbeid som er gjort på høyeste nivå nasjonalt og internasjonalt. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NABSFs verdier; inkludering – mestring – godt miljø. Beslutning om tildeling gjøres av styret og protokollføres, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Et æresmedlem tildeles NABSFs Pris. Prisen deles ut på NABSFs ting.

 

Forbundet takker alle klubber og fremmøtte for den innsatsen de har lagt ned den forrige perioden samt NIFs representant Jorodd Asphjell som var tilstede under tinget.

 

Categories:

Comments are closed

Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException Subcode: 464
Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.