Idrett for funksjonshemmede

FIBT (int. forbund for bob og skeleton) har sendt ut retningslinjer i forbindelse med parabob og -skeleton.  Les her for mer informasjon. Vi forventer at FIBT har standardisert utstyr for monob (som kan brukes av unge utøvere til Ungdom OL og som parabob) klart til sesongstart 2014/2015.