Informasjon fra forbundskontoret

Inntil ny generalsekretær er på plass fra midten av august er kontoret bemannet 2 dager i uken. Fungerende sekretær for styret er visepresident Linda Bye Kristiansen.
Kontakt NABSF kontor: office@nabsf.no | +47 46 91 82 84