logo-nabsf-2016_fb

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund (NABSF) ble stiftet 13. desember 1935 på Victoria Hotel, Lillehammer.
NABSF’s formål er å fremme ake-, bob- og skeletonidretten i Norge og representere idretten internasjonalt.

NABSF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer idretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

NABSF er medlem av NIF, FIL (Federal Internationale de Luge de Course) og IBSF (International Bobsleigh & Skeleton Federation), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser gitt av disse.

NABSF er den høyeste faglige myndighet for ake, bob og skeleton-idretten i Norge.