På denne siden skal du som utøver eller ansvarlig for utøvere registrere ALLE som skal kjøre i Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane (LOBA) sesongen 2019/2020. Dette uten unntak. Vi ber om at nye utøvere/slidere registreres kontinuerlig gjennom sesongen. Vi gjør oppmerksom på at denne registreringen sendes til ansvarlige i Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane. Alle under 18 år MÅ registrere foresattes/verges e-post adresse.

Disse listene er nødvendige for banens oversikt over antall turer og aktivitet inneværende sesong. Samt for å anskaffe en enkel og tydelig oversikt over hvem som tilhører hvor. Spørsmål kan sendes til; stian.heggelien@olympiaparken.no

Klubber er ansvarlige for å registrere sine utøvere til hver enkelt trening, dette kan gjøres via DENNE linken senest dagen før tiltenkte trening. Dette handler om banens planlegging av transport og starthøyder.

Aktive Utøvere sesongen 2019/2020

Retningslinjer for trening

  1. For registrering av antall turer, er det hver utøver sitt ansvar å sjekke at dette stemmer etter endt treningsperiode. Vi registrerer turer etter hver økt, og går ut ifra dette, når oppgjøret skal ferdigstilles.
  2. Det er opp til hver utøver at RETT person kjører i forhold til startliste som er gitt til Målhus. Ved Avvik MÅ dette meldes fra om til speaker for rett registrering av antall turer.
  3. Hver utøver/lagleder må registrere kontaktinformasjon over aktive inneværende sesong. Se skjemaet over.
  4. Startlister må leveres senest 30 minutter før start. Sent leverte startlister kan medføre forsinket trening, og i verste fall ikke får deltatt.
  5. Trengs det transport til toppen må dette meldes i fra om til speaker, som kan videreformidle dette til banemannskapet. Transport vil bli gitt, når det er anledning til dette (etter baneprep). Så kom i god tid før trening om en trenger transport.