Reiseregning og utgiftsrefusjon

Regler for reiser/utgifter betalt av Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

 

Generelt ved reiser/utgifter.

Alle reiser/utgifter skal godkjennes av styret, sportssjef eller generalsekretær.

NABSF benytter som hovedregel reise etter regning. NABSF dekker generelt rimeligste reisemåte. Det oppfordres til å holde kostnadene så lave som mulig.

Vedlagte filer:

Regler for reiser-utgifter betalt av NABSF

NABSF Utgiftsrefusjonsskjema

NABSF reiseregning 2015