Her finner dere nyttig informasjon som kan være til hjelp i arbeidet rundt samordnet rapportering i KlubbAdmin for våre klubber.

RAPPORTERING AV MEDLEMSOPPLYSNINGER INNEN 30. APRIL 2021.

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til NIF innen 30. april.

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i KlubbAdmin. Se video fra i fjor nederst i artikkelen.

HVA SKAL RAPPORTERES:

Husk at for de klubbene som ikke har aktive utøvere, så skal dere allikevel rapportere antall medlemmer i klubben (styret + evt andre som er klubbmedlemmer). Hvis en klubb ikke rapporterer inn tall over en periode på to år, kan Idrettskretsen legge ned klubben, så det er viktig at alle klubber gjør denne jobben.

Hva skal rapporteres? 

 1. Medlemstall og aktivitetstall.
 2. Total omsetning(inntekter)og totale driftskostnader.
 3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
 4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
 5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
 6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Parautøvere
Klubbene også må huske og rapportere inn parautøvere

MEDLEMSTALL

 • Medlemmer som per 31.12.20 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det er også mulighet i 2021 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

AKTIVE MEDLEMMER

For å synliggjøre aktiviteten i våre idretter er det viktig å rapportere riktig antall aktive medlemmer. Dette gjøres i eget medlemssystem ved å registrere medlemmet under den respektive grenen. Har dere kontroll på deres eget medlemsregister vil man automatisk hente de rette tallene ved et tastetrykk i Samordnet rapportering. Om man oppdager at dette tallet er for lavt eller høyt kan man manuelt endre dette i selve rapporteringen. Se video nederst i artikkelen.

HVA ER ET AKTIVT MEDLEM?

 • Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets organiserte aktiviteter, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer». 
  1. Med «deltakelse» menes både å utøve idretten selv gjennom trening eller konkurranse, og å legge til rette for at andre skal kunne drive aktivitet (verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg, trenere, lagledere eller medlemmer som har andre regelmessige oppgaver, for eksempel arrangement).
  2. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».
  3. Med «organisert aktivitet» menes trening, konkurranser, karusellrenn (f.eks. Telenor Karusell, Raw Air m.fl.) og andre lokale arrangementer.
 • Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».
 • Alle «aktive medlemmer» skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.

FORKLARING I KLUBBADMIN

Trenger du hjelp med rapporteringen?

Ta kontakt med  NIF digital support

Categories:

Tags:

Comments are closed

Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException Subcode: 464
Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.