På grunn av koronasituasjonen har styret vedtatt at forbundstinget avholdes digitalt.Mer informasjon vil komme.De som skal […]