Norges Idrettsforbund har gjennom en periode hatt økt fokus på og jobbet med forebygging av seksuell […]