Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor minderårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Du finner veiledere, skjemaer, spørsmål og svar om ordningen og hvordan idrettslagene skal håndtere den på Norges Idrettsforbunds nettsider.