Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund har utarbeidet Trener 1 kurs for samtlige kunstis grener: Kunstbane aking, bob og skeleton.

Trener 1 settes opp i hovedsak en gang hvert andre år (avholdt i 2019), kan og settes opp på etterspørsel fra et idrettslag dersom det er ønskelig.

IRO-utdanning – Dette er et jury / dommerkurs innen aking og sertifiserer deltaker til å utøve jury oppdrag både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Jan Oddvar Tangen, avdelingsleder i Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane har sertifisering til å avholde utdanningen. Utdanningen settes opp en gang hvert andre år, gjerne i forkant av at NABSF selv er arrangør for verdenscup i aking. Sist avholdt i 2020.

Har du spørsmål eller ønsker ditt idrettslag, trener- eller dommerutdanning, send en mail til: office@nabsf.no

På bildet: Emma Brumoen (monobob) og Tommy Aanensen.
Foto: GD