I tråd med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sine retningslinjer, ønsker Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker vårt omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.

Varslingsrutinene gjelder for ansatte og utøvere i Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund og for eksterne varslere.

Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

NIF har utarbeidet nettsider med veileder for håndtering av slike saker og bistår som regel særforbund som mottar et slikt varsel. Det finner du her.

Her kan du varsle

HVA KAN DU VARSLE OM?

Eksempler på hva det kan varsles om er:

  • Brudd på konkurransereglementet
  • Brudd på etiske retningslinjer
  • Seksuell trakkassering og overgrep
  • Mobbing, trakassering og diskriminering
  • Økonomiske misligheter
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • Rusmisbruk
  • Andre kritikkverdige forhold

HVA BØR ET VARSEL INNEHOLDE?

Et varsel bør inneholde informasjon om hva som har skjedd, og hvem som er berørt.
For at et varsel skal kunne følges opp, er det oftest nødvendig å kunne kontakte deg som varsler.
Dersom du vil varsle anonymt er dette mulig.

Husk at: Det viktigste er ikke hvordan du varslet men at du varsler.

HVORDAN OG TIL HVEM VARSLER JEG?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd.

Uønsket forhold eller klager i Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund bør sendes direkte til Mitt Varsel. 

H