I Norge har vi Nordens eneste kunstisbane for bob, aking og skeleton – nemlig Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane.

For naurbaneaking finnes to, Midtstubakken og Korketrekkeren i Oslo.

Tegning over Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane