Ta kontakt med oss eller et av våre idrettslag om du ønsker å bli medlem. Vi organiserer på nasjonalt basis for sportene: kunstbane aking, bob, skeleton og naturbane aking. Mer om våre grener kan du finne her

Er du over 18 år kan du enkelt melde deg inn ved å fylle ut og sende inn skjema nederst på denne siden. Grenene kunstbaneaking, skeleton og samtlige bob grener utøves i Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane. Naturbane aking kan utøves flere steder i landet, og om du ønsker starte opp selv ta kontakt med oss og vi hjelper dere i gang.

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund er underlagt Norges Idrettsforbund og paralympiske komite, deres regler og bestemmelser til enhver tid, samt medlem av de internasjonale forbundene IBSF (International Bob and Skeleton Federation) og FIL (International Luge Federation). NABSF er et «Rent Særforbund».


FØLG LINK FOR: KLUBBER OG IDRETTSLAG TILSLUTTET NORGES AKE-, BOB- OG SKELETONFORBUND

Jeg ønsker å bli medlem!På bildet: Alexander Hanssen / Skeleton utøver