Her finnes en liste over tilskuddsordninger som våre idrettslag og klubber, utøvere, trenere og ledere kan søke støtte av. Denne listen er en generell oppsummering av både offentlige og private støtteordninger som finnes der ute. Vi gjør oppmerksomme at linkene kan ha blitt oppdatert av hovedside.

LAM (lokale aktivitets-midler)

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

Spillemidler til utstyr

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/spillemidler-til-utstyr/

Extrastiftelsen helse og rehabilitering

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

Idrettsavtaler

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/dep/bld/tilskudd1/Tilskuddordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342813/

Kulturdepartementet

https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dep/tilskudd/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/Tilskudd-for-frivillige-organisasjoner/id2342815/

Grasrotandelen

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger

Gjensidigestiftelsen

http://www.gjensidigestiftelsen.no/

Oslo kommunes idrettsstipend

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/tilskudd/stipend/

Sparebankstiftelsen DNB

http://sparebankstiftelsen.no

Norges barne- og ungdomsorganisasjon

http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/lnu-mangfold-og-inkludering/http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/kultur/

Vi heier på-konkurransen

https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen

Akselfondet

http://akselfondet.no/

Aktiv ungdom

http://www.aktivungdom.eu/

Stiftelsen Sophies Minde

www.ssm.no

Eidsiva

https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/sponsing/

Sparebank 1

https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsansvar/samfunnsengasjement/talentstipend.html

Talentstipend sparebank 1 Østlandet

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/sok-talentstipen-fra-sparebank1-ostlandet/?fbclid=IwAR1TmL9b4iybyFmPX81BfWHZUmcI5jdGEOqEwDd_J2peY31eXSxW_Frar14

STANDARDSØKNAD

En standard søknad bør inneholde en del faste punkter. Det er likevel viktig å se på om du bør eller kan endre søknadsbrevet litt mellom hver søknad, for å inkorporere spesielle fokuspunkt som passer til det enkelte fondet. Husk at målet er å møte kriteriene for tildeling på best mulig måte.

Faste punkter i en standard søknad er:

  • Tittel
  • Innledning/presentasjon av organisasjonen
  • Bakgrunn og/eller målsetning med aktivitet
  • Hva slags aktivitet?
  • Når og hvor skal aktiviteten være
  • Betydning (hva får deltakerne på aktiviteten ut av tiltaket?)
  • Økonomi, eventuelt søknadssum