Forbundsstyret 2021 – 2023

Forbundsstyret er NABSFs høyeste myndighet mellom forbundsting, som avholdes annet hvert år (oddetallsår).

Styret skal:

  • Sørge for at forbundstingets og overordnede idretts-myndigheters vedtak og bestemmelser iverksettes
  • Påse at NABSFs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet
  • Sørge for at egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte utvikles slik at det imøtekommer de krav og utfordringer våre medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

Styrets sammensetning:

President:
Eirik Lundemo
eirik@nabsf.no

Visepresident:
Janne Krågå
janne@danseforbundet.no

Styremedlem:
Maren Qvale
maren.qvale@gmail.com

Styremedlem:
Karoline Frimo Melås
karolinefm@live.no

Styremedlem ungdom:
Thor Magnus Haugen
thormagnushaugen@yahoo.no

Generalsekretær
Åshild Høva Sporsheim
Kontor e-post: office@nabsf.no
Mobil: +47 997 03 752 | e-post: aashild@nabsf.no