Forbundsstyret 2019 – 2021

Forbundsstyret er NABSFs høyeste myndighet mellom forbundsting, som avholdes annet hvert år (oddetallsår).

Styret skal:

  • Sørge for at forbundstingets og overordnede idretts-myndigheters vedtak og bestemmelser iverksettes
  • Påse at NABSFs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet
  • Sørge for at egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte utvikles slik at det imøtekommer de krav og utfordringer våre medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

Styrets sammensetning:

President:
Harald Rolfsen
hr@rolfsenjuell.com
Visepresident:
Kenneth Jørgensen
kenneth@cripplebilly.com
Styremedlem:
Eirik Lundemo
e-lundem@online.no
Styremedlem:
Sverre Hanssen
sverre.hanssen@intervest.no
Styremedlem ungdom:
Karoline Frimo Melås
karolinefm@live.no

Generalsekretær
Åshild Høva Sporsheim
Kontor e-post: office@nabsf.no
Mobil: +47 997 03 752 | e-post: aashild@nabsf.no