Barneidrettsansvarlig skal:

  • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
  • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
  • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Eksempler på hvor barneidrettsansvarlige kan nå ut med informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: foreldremøter, trener- og styremøter, nettsider, sosiale medier, samt dele filmer om barneidrett.

Les mer om dette her

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/