Forbundstinget

Forbundstinget er NABSFs høyeste organ og avholdes hvert annet år (oddetall), innen utgangen av april.

Forbundstinget 2023

Dokumenter 2023

Innkalling forbundstinget 2023
Saksliste forbundstinget 2023
Foreslått forretningsorden 
Årsregnskap 2021
Årsregnskap 2022
Årsberetning styret 2021
Årsberetning styret 2022
Revisorsberetning 2021
Revisorsberetning 2022
Kontrollkomiteen 2021
Kontrollkomiteen 2022
NABSF lover
Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre, kontrollkomitè og sanksjonskomite
Langtidsplan NABSF 2023-2027
Budsjettforslag 2023 og 2024
Vedtekter NABSFs æres- og hederspriser
Sanksjonsreglement
Revisjonsberetning 2022
Revisjonsberetning 2021

Forbundstinget 2021

Dokumenter 2021

Protokoll forbundstinget 2021

Årsberetning forbundsstyret 2019
Årsberetning forbundsstyret 2020
Budsjettforslag 2021
Budsjettforslag 2022
Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyret og kontrollkomitè
Forretningsorden
Årsregnskap 2020
Revisorsberetning 2020
Årsregnskap 2019
Revisorberetning 2019
NABSFs lover
Virksomhetsplanen 2017-2022
Vedtekter NABSFs ære- og hederspris
Innkalling forbundstinget

Saksliste forbundstinget 2021

Forbundstinget 2019

Protokoll forbundstinget 2019

Innkalling forbundstinget 2019
Saksliste forbundstinget 2019

Vedlagte filer/dokumenter til forbundstinget 2019:

Dokumenter for 2018

Årsberetning forbundsstyret 2018 
Revisjonsberetning 2018
Budsjettforslag 2019
Budsjettforslag 2020
Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyret og kontrollkomité
Forretningsorden
Årsregnskap 2018
NABSFs lover
NABSFs beredskapsplan
Virksomhetsplanen 2017-2022
Vedtekter NABSFs æres- og hederspris
Kongepokal vinnere

Dokumenter fra 2017

Årsregnskap 2017
Årsberetning forbundsstyret 2017
Uavhengig revisors beretning for 2017
Referat/Protokoll forbundstinget 2017

Forbundsting 2017

Kommunikasjon og sosiale medier – Elise Nilseng

Samordnet søknad og rapportering – Oppland idrettskrets

Protokoll forbundsting 2017 signert

Forbundsting 2015

Tingreferat 2015

Forbundsting 2014

Tingreferat 2014