Alle utøvere som skal leie monobob er pliktig til å registrere seg i dette dokumentet og fylle ut sjekkliste før og etter hver trening. I tillegg må utøveren være medlem i en klubb tilhørende NABSF.

Det er viktig at alle følger sjekklisten slik at utstyret blir bevart på en best mulig måte.
Turregistrering/tider fra banen skal føres opp.
Materielle skader må det gis en tilbakemelding om, slik at vi får mulighet til å reparere skader og skifte deler.
NABSF har ansvaret for å vedlikeholde boben.
Leietaker er pliktig til å rapportere om skader og mangler på monoboben. Mangel på rapportering kan medføre tilleggsgebyr på 5000kr.

Monoboben må bookes før bruk. Kurs vil bli prioritert.
1 av monobobene skal til enhver tid være klar til bruk for parautøver.


Pris for leie av monobob:
Parautøvere leier gratis.
Utøvere under 19 år betaler 25kr pr tur
Utøvere over 19 år betaler 75 kr pr tur.
Bobskole/parabobskole: Antall turer er inkludert i prisen for bobskolen


Send bookingforespørsel til aashild@nabsf.no