Monobob kvinner og menn

 • Medlemskap og betalt medlemskontingent i en norsk klubb underlagt Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund.
 • Født mellom 01.01.2002 og 31.12.2005.
 • Skal ha påbegynt grenen i sesongen før YOG, i dette tilfellet, senest sesongen 2018/2019.
 • Deltakelse i alle nasjonale trenings-helger sesongen 2019/2020 i LOBA
 • Starte på bobstart (toppen)
 • Tidskrav banen fra bobstart: 58:00* sek
  *Veiledende krav, det tas hensyn til is- og værforhold
 • Utøveren skal ha deltatt og fått ranking i minst tre av «IBSF Youth Qualification Races» i to forskjellige baner.

  Spesifisering: «IBSF Youth Qualification Race» #1 og #2 på Lillehammer (uke 43) og «IBSF Youth Qualification Race» #3 og #4 i Königssee (uke 45).
 • Qualification System – YOG Lausanne – IBSF

Aking kvinner og menn

 • Medlemskap og betalt medlemskontingent i en norsk klubb underlagt Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund.
 • Født mellom 01.01.2002 og 31.12.2005.
 • Skal ha påbegynt grenen i sesongen før YOG, i dette tilfellet, senest to sesonger tidligere, i dette tilfellet sesongen 2017/2018
 • Tidskrav i banen*
  Junior damer, 49:50 sek fra damestart
  Youth A damer, 50:50 sek fra damestart
  Junior Herrer, 52:00 sek fra damestart
  Junior A Herrer, 49:50 sek fra damestart

  *Veiledende krav, det tas hensyn til is- og værforhold
 • Utøvere skal ha deltatt i minst 3 konkurranser, enten i YOUTH A Worl Cup, Junior World Cup eller World Cup General Class i 2018/2019 sesongen og 2019/2020 sesongen (til og med 8.desember 2019).
 • Opparbeidet seg minst 10 World Cup poeng i løpet av ovennevnte periode og man må delta på minst én konkurranse i 2019/2020 sesongen.
 • Qualification System – YOG Lausanne – FIL – AKING

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund gjør oppmerksomme på at forbundet gir sin innstilling til utøvere til Olympiatoppen. Olympiatoppen foretar det siste uttaket. Dette annonseres i en pressemelding 15.desember 2019.

OFFISIELL NETTSIDE FOR YOG LAUSANNE 2020