Det er nå klart for en ny søknadsrunde i Utstyrsordningen 2019.

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs. med fakturadato i 2019.

NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.

Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år.

  1. Det åpnes for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd på samme måte som særforbund. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.Samlet tilskudd til særforbund og særkretser/regioner skal ikke overstige 5 % av tilgjengelige midler. Dette er samme grense som gjaldt for særforbund alene tidligere.
  2. Det åpnes for at idrettslag kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandel skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minimum 50 %.
  3. Leasingkostnader dekkes ikke, men det åpnes opp for at idrettslag som kjøper det leasede utstyret ved utløpet av leasingperioden kan søke om tilskudd for denne siste kjøpesummen under forutsetning av at utstyret tilfredsstiller kravene satt for kjøp av brukt utstyr, dvs at det har lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt.

Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det skal tas i bruk en ny IT-løsning. Det betyr at det blir enkelte endringer for idrettslagene.

Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger) skal legges ved søknaden, og dere finner disse i systemet.

NIF vil etter at alle søknader er behandlet fordele tilgjengelige midler til den enkelte søker og utbetale disse. NVBF skal godkjenne søknadene, mens resten av prosessen tar NIF og det nye søknadssystemet seg av. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan de søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

Se informasjon på NIFs side om utstyrsordningen

Foto: Ģirts Kehris | IBSF

Categories:

Tags:

Comments are closed

Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException Subcode: 464
Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.