Del & PrintShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Har du lyst til å prøve bob?

Kontakt
Sportssjef bob Tore Granmo | 481 07 950 | toregranmo@gmail.com


 

En bobsleigh er en stålkjelke med to par meier, som kjøres av to eller til fire personer. Kjøring med bobsleigh oppstod i Albany, New York i 1880-årene, og ble senere introdusert i Sveits. De første konkurransene ble avholdt på snøunderlag. Moderne bobbaner bør være minst 1500 meter lange og ha minst 15 kurver, og det er ikke uvanlig med hastigheter opptil 130 km/t.

Opprinnelig var kjelkene bemannet med fem til seks personer, men dette ble endret til toer- og firerbob i 1930-årene. Kjelkenes maksimallengde er henholdsvis 3,8 og 2,7 meter for firer- og toer bob. Maksimalvekten, inkludert mannskapet, er 630 kg og 390 kg — man kan bruke metallvekter for å kompensere for manglende vekt. Før vektgrensen ble innført i 1952, var deltakerne på bobsleigh lagene vanligvis svært tunge.

Bobsleigh har vært en olympisk gren siden det første vinter-OL i 1924. Kvinnene deltok for første gang i Salt Lake City i 2002.

(Referanse: Wikipedia)

Leave a Comment