Bob

Har du lyst til å prøve bob?

Kontakt
Kontakt forbundet for mer informasjon eller våre klubber


Aktive klubber:
Se her for oversikt over klubber.

Landslag:
Guro Konstanse Frønsdal (parabob)


En bobsleigh er en stålkjelke med to par meier, som kjøres av to eller til fire personer. Kjøring med bobsleigh oppstod i Albany, New York i 1880-årene, og ble senere introdusert i Sveits. De første konkurransene ble avholdt på snø¸underlag. Moderne bobbaner bør være minst 1500 meter lange og ha minst 15 kurver, og det er ikke uvanlig med hastigheter opptil 130 km/t.

Opprinnelig var kjelkene bemannet med fem til seks personer, men dette ble endret til toer- og firerbob i 1930-årene. Kjelkenes maksimallengde er henholdsvis 3,8 og 2,7 meter for firer- og toer bob. Maksimalvekten, inkludert mannskapet, er 630 kg og 390 kg men man kan bruke metallvekter for å kompensere for manglende vekt. Før vektgrensen ble innført i 1952, var deltakerne på bobsleigh lagene vanligvis svært tunge.

Bobsleigh har vært en olympisk gren siden det første vinter-OL i 1924. Kvinnene deltok for første gang i Salt Lake City i 2002.

(Referanse: Wikipedia)

Leave a Comment