Vi gjør oppmerksom på at helsedirektoratets sider er til enhver tid gjeldende og overgår denne informasjonen dersom ny informasjon er kommunisert. Klikk deg inn på linken under for å komme til helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger gjeldende COVID-19.
Helsedirektoratets egne sider.

Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en
veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og
foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger
og andre som arrangerer organisert idrett. Denne veilederen erstatter nå NIF sine fellesidrettslige anbefalinger. 

NABSF har utarbeidet en smittevernsprotokoll i samarbeid med LOBA. Denne må alle som skal trene i banen lese igjennom før de kommer på trening.

Oppdatert 14.01.22

For barn og unge opp til 20 år kan konkurraner gjennomføres uten begrensninger i antall deltakere. For voksne kan arrangement gjennomføres med en antallsbegrensning på 200 personer.

Fra og med 14. januar gjelder følgende for gjennomføring av våre idretter

For barn og unge opp til 20 år kan arrangement gjennomføres uten begrensninger i antall deltagere. I tillegg til deltagerne kan nødvendig antall voksne, som arrangør, støtteapparat og foreldre, være til stede.

For voksne kan arrangement gjennomføres med en antallsbegrensning på 200 personer. Gjennomføringspersonell og støtteapparat kommer i tillegg.
Det er tillatt å gjennomføre flere arrangement samme dag, det vil si at grupper på 200 kan skiftes ut flere ganger i løpet av dagen.

Dersom arrangementet har flere enn 100 deltagere, skal det ikke tilrettelegges for publikum.
Innendørsfasiliteter som er nødvendige for teknisk renngjennomføring kan benyttes. For øvrig skal ikke innendørsfasiliteter, med unntak toaletter, benyttes.

Arrangøren plikter å sørge for en smittevernmessig forsvarlig gjennomføring og NABSF anbefaler at alle arrangører utarbeider en smittevernplan.
Arrangøren skal registrere alle tilstedeværende med tanke på eventuell smittesporing.

For øvrig gjelder følgende generelle smittevernråd:
Hold avstand
Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer
Bruk munnbind i alle områder hvor du er i nærheten av andre, unntatt under selve idrettsutøvelsen

Kompensasjonsordninger for idrett og frivillighet
Søknadsfristen for arrangement i november og desember er 18. januar 2022.


Oppdatert 10.09.21

Gjeldende tiltaksnivå gir gode muligheter til å kunne gjennomføre aktivitet innen aking, bob og skeleton og arrangement på alle nivåer.

Trinn tre i myndighetenes nasjonale gjenåpningsplan ble iverksatt 18. juni. Videre gjenåpning (trinn 4) er foreløpig utsatt på ubestemt tid. Gjeldende tiltaksnivå gir likevel gode muligheter til å kunne gjennomføre aktivitet og arrangement på alle nivåer.

Merk at flere kommuner fortsatt har strengere regler og anbefalinger, og at disse kan endres på kort varsel på grunn av smittesituasjonen lokalt. Alle klubber og medlemmer må forholde seg til tiltakene som til enhver tid gjelder i sin kommune eller den kommunen man oppholder seg.

All aktivitet i våre idretter skal gjennomføres på en forsvarlig måte, og grunnleggende smittevernregler (avstand, hygiene m.v.) må alltid følges.

For aktivitet og arrangement i våre idretter gjelder følgende:
* Arrangement for alle aldersgrupper kan gjennomføres så fremt gjeldende antallsbegrensning og øvrige smittevernregler overholdes.
* Antallsbegrensningen på et utendørsarrangement uten test eller koronasertifikat er 800, fordelt på 4 kohorter a’200.
* Dersom arrangøren legger opp til koronasertifikat/testing er det tillatt med inntil 3000 personer, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Merk at arrangøren i slike tilfeller plikter å tilby testing (antigen hurtigtest) og at kostnaden til dette dekkes av myndighetene etter nærmere regler.
* Toppidrett kan gjennomføres som normalt for utøvere som er omfattet av toppidrettsdefinisjonen
* Trening kan gjennomføres som normalt for alle aldersgrupper. For voksne er anbefalt gruppestørrelse utendørs 40 personer og innendørs 30 personer. Unntak fra avstandskravet gjelder der det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Personer som kommer fra kommuner/områder med forhøyet tiltaksnivå og som ikke er beskyttet, bør ikke delta på arrangement i andre kommuner. Dette gjelder ikke toppidrettsarrangement.

For mer informasjon om antallsbegrensninger, se Plan for gradvis gjenåpning – regjeringen.no.

KOMPENSASJONSORDNING
Tilskuddsordningen for arrangement/aktivitet for frivillige organisasjoner gjelder i perioden 1. januar til 31. oktober. Ordningen omfatter både gjennomførte og avlyste arrangement/aktivitet. Ordningen er ubyråkratisk og enkel, og stiller ingen krav til innsending av dokumentasjon sammen med søknaden. Søker må imidlertid ved eventuell etterkontroll kunne dokumentere/ sannsynliggjøre beløpene som oppgis i søknaden.

Søknadsfrist (siste frist) er 15. november, men søknader behandles fortløpende.

Se mer info her: Tilskot i samband med arrangement eller aktivitetar – Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no).

NABSFs smittevernprotokoll

Oppdatert 5.1.2021
Fom 4.1-18.1.21 er det kun tillat å kjøre 2-er bob for de som bor i samme husstand. Husk 1-meters regelen.

Oppdatert 26.12.2020 fra LOBA:
Vi er i en utfordrende situasjon, og må følge smittevernsregler for at vi skal kunne drive idretten forsvarlig i år. Derfor vil vi måtte dele økten i 2 for å ikke blande treningsgrupper.  

For utøvere fra Lillehammer og omegn blir det trening fra kl 09:00-10:20.
kl 10:20 så skal garderoben være tom for utøvere og utstyr, slik at vi får vasket over garderober og biler.

Oslo kan benytte garderobene etter dem er rengjort ca fra kl 10:30, og begynne trening kl 10:40-12:00.
kl 12:00 må garderobene være tømt.

Det kan bli gjort noen justeringer på treningstiden for Bob, alt ettersom hvor mange det blir på de forskjellige treningsgruppene og hvis det er mulig at disse kjører uten å krysse med andre grupper. Dette vil det komme beskjed om når jeg ser hvor mange som kommer på de forskjellige treningene, så vi får gjennomført trening for alle på best mulig måte og koordinert transport for alle.

Ber alle om å lese seg opp på smittevernstiltak for idretten på NABSF sine sider.

Utdrag av tiltak:

  • I transport-bilene kan ikke utøvere fra 20 år og opp sitte med andre.
  • Utøvere under 20 år, som er i samme treningsgruppe kan sitte i samme transport.
  • Anbefaler at alle er ferdig skiftet fra hjemme.
  • Føler man seg syk eller har sykdomssymptomer skal man ikke komme på trening
  • Det er satt ut Antiback-dispensere i alle garderober og på veiehus. Vask/bruk håndsprit når man går inn i garderboen, og når man går ut.
  • Mandag 21.12.2020 ble det anbefalt bruk av munnbind for alle over 12-13 år, i kollektivtransport og taxi der det er trengsel og 1 meter avstand ikke kan opprettholdes. Dett vil da også gjelde i våres transport-biler. Vi har munnbind i bilene, som skal brukes ved behov, og kastes i søppla rett etter bruk. Dette er engangs-munnbind, og skal ikke brukes om igjen.
  • Utøvere over 20 år skal alltid opprettholde 1 meter avstand. Det betyr at 2’er bob og 4’er bob blir begrenset til dem som er i samme husstand. Utøvere over 20 år, som ikke bor sammen kan altså ikke kjøre.
Hvem kan svare på hva?

Spørsmål om avholdelse av årsmøter/ting?

Fra enkeltpersoner/idrettslag/idrettsråd, kontakt idrettskretsene. For oversikt over idrettskretser, se her.

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.

For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund i dag sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

Link til rapporteringsskjema: https://covid-19.nif.no/

Avgjørende å kartlegge
En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. Svarene fra idrettslagene er også veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Idrettslagene kan fortløpende oppdatere informasjon som er innrapportert, hvis det skulle fremkomme nye opplysninger som har betydning for faktagrunnlaget.

Ber idrettslag komme i gang med registrering
Vi ber om at idrettslagene kommer i gang med registreringen så fort som mulig. Det er fullt mulig å korrigere og supplere tidligere rapportering underveis for eksempel med nye opplysninger som ikke var kjent på registreringstidspunktet. Vi ønsker rett og slett å overvåke hvordan situasjonen utvikler seg over tid for klubber og idrettslagene, sier Kvalevåg, og legger til.

Vi er selvsagt glade for at regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til idrett og frivillig sektor for å kompensere for tapte arrangementsinntekter for mars og april 2020. Jeg er redd for at denne bevilgningen ikke vil strekke til når vi ser helhetsbildet i norsk idrett, sier Kvalevåg.

Nordiske land ønsker samme IT-løsning Norges idrettsforbund var raskt i gang med å lage et digitalt rapporteringsskjema for idrettslag da krisen var et faktum, og har på kort tid, takket være iherdig innsats fra NIF Digital og utviklere i andre land, laget et system for innrapportering av økonomiske konsekvenser for klubber og idrettslag. Arbeidet som er lagt ned er blitt lagt merke til av alle de andre nordiske landene som nå ønsker et tilsvarende system for sine idrettsorganisasjoner.

Vi setter selvsagt stor pris på anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og deler mer enn gjerne våre løsninger med våre gode samarbeidspartnere i Norden, sier Pål Kristen Rønnevik, leder av NIF Digital.

Tags:

Comments are closed

Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException Subcode: 464
Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.