Forbundsting

Forbundstinget

Forbundstinget er NABSFs høyeste organ og avholdes hvert annet år, innen utgangen av april, i de år som slutter med oddetall.

Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett.

Forbundstinget 2019

Innkalling forbundstinget 2019

Representasjonsrett på forbundstinget:

  • Forbundsstyret (fem personer)
  • Representanter fra klubbene etter følgende skala:
    • For medlemstall til og med 50 – 1 representant
    • For medlemstall til og med 150 – 2 representanter
    • For medlemstall over 150 – 3 representanter
    • Særkrets eller særutvalg – 1 representant

Påmelding forbundstinget 2019

Vedlagte filer:

 

Forbundsting 2017

Kommunikasjon og sosiale medier – Elise Nilseng

Samordnet søknad og rapportering – Oppland idrettskrets

Protokoll forbundsting 2017 signert

Forbundsting 2015

Tingreferat 2015

Forbundsting 2014

Tingreferat 2014