Forbundsstyre

Forbundsstyret

Forbundsstyret er NABSFs høyeste myndighet mellom forbundstingene, som avholdes annet hvert år (oddetallsår)

Styret skal:

  • sørge for at forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser ivertsettes
  • pÃ¥se at NABSFs midler brukes og forvaltes pÃ¥ en forsvarlig mÃ¥te i samsvar med de vedtak som er fattet
  • sørge for at egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte utvikles slik at det imøtekommer de krav og utfordringer vÃ¥re medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

 

Styrets sammensetning:
President  |  Harald Rolfsen
Visepresident  |  Linda Bye Kristiansen
Styremedlem  |  Erik Lundemo
Styremedlem  |  Anahita Panjwani
Styremedlem ungdom  |  Elise Nilseng
Varamedlem  |  Anne Marit Tangnes

 

Generalsekretær
Thomas Vesteraas
Mobil: 400 34 733  |  E-post: thomas.vesteraas(att)nif.idrett.no

 

Referat styremøter 2017