Forbundsstyret

Forbundsstyret

Forbundsstyret er NABSFs høyeste myndighet mellom forbundsting, som avholdes annet hvert år (oddetallsår).

Styret skal:

  • sørge for at forbundstingets og overordnede idretts-myndigheters vedtak og bestemmelser iverksettes
  • påse at NABSFs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet
  • sørge for at egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte utvikles slik at det imøtekommer de krav og utfordringer våre medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

Styrets sammensetning:

President: Harald Rolfsen
Visepresident: Kenneth Jørgensen
Styremedlem: Eirik Lundemo
Styremedlem: Anahita Panjwani
Styremedlem ungdom: Karoline Frimo Melås
Varamedlem: Sverre Hanssen

Generalsekretær
Janne Krågå
Kontor e-post: office@nabsf.no
Mobil: +47 99 16 85 77 | e-post: janne@nabsf.no