Parabob

Lyst å prøve parabob?

Kontakt
NABSF kontor | 991 68 577 | office@nabsf.no

Parabob Skole 2019

(PS! English version below the Norwegian text)

Deltakerinformasjon og påmelding til parabobskolen 28.november – 2. desember 2019.

Ressurser og kompetanse
Paraskolen er et samarbeid mellom NABSF og IBSF (det internasjonale bob- og skeletonforbundet) som sammen har et team av trenere, helse- og støttepersonell på plass under hele paraskolen.

Overnatting / Egenandel
Alle deltakere dekker sin egen reise, innkvartering og mat. Vi anbefaler dog deltakerne å booke overnatting på Hafjell Hotell, som også blir vår «base camp» under paraskolen.
Deltakere som representerer en norsk klubb tilknyttet NABSF betaler 1000,- i egenandel.
Alle andre deltakere må betale 1500,- i egenandel.

Annen informasjon
Vi krever minimum 6 deltakere for å arrangere paraskolen og maksimalt antall deltakere er satt til 15. Norske deltakere vil bli prioritert hvis påmeldingen overskrider maksimum antall deltakere.
IBFS-reglene fastsetter som minimumskrav at du kan forflytte deg selv inn / ut av bob’en alene uten hjelp. Det kreves også god arm- og fingerfunksjon. Hvis du er i tvil om du har utilstrekkelig funksjon i armer / fingre, huk da av for alternativet «… samtale med vår fysioterapeut» i påmeldingsskjemaet og vår fysioterapeut vil kontakte deg for å avklare om du har det nødvendige av funksjon i armer og fingre. Det samme hvis du har en kjent svakhet i skjelettet / har osteoporose. Da er du i utgangspunktet diskvalifisert fra å kunne utføre denne sporten / delta på paraskolen, men be om at vår fysioterapeut kontakter deg for å avklare dette i så fall.

Utstyr og klær

 • Hjelm. EC godkjent hjelm. Flip-front er ikke tillatt. (Hjelmer kan lånes i banen hvis du ikke eier eller klarer å få lånt deg en).
 • Motor-cross beskyttelses-vest, med ryggbeskyttelse anbefales for de som vil ha litt mer polstring og beskyttelse. Ikke nødvendig, men kan være smart å bruke.
 • Tynne hansker under kjøring, muligens kjøre uten hansker for de som foretrekker det. Dette for å ha god kontakt og kontroll med D-ringene/styringen.
 • Tynn vindtett fleecejakke eller genser under kjøring. Ideelt er uten hette og andre ting som kan bremse farten.
 • Sko av type; boksing / motorsport sko anbefales fordi det gjør det lettere å komme inn / ut av bob-sleden.
 • Viktig!!! Bruk pute fra rullestol eller annen trykkavlastningspute for å hindre trykk-sår fra kjøring.
 • Varme vinterklær, det er kaldt ute i kulden.

Påmeldingsfrist
31. oktober 2019
Vi håper på stor deltakelse og ser frem til å se deg i banen!
(Påmeldingsskjema nederst på siden)

Med Vennlig Hilsen
Norges Ake-, bob- og Skeletonforbund / NorwaySliding

Påmelding Paraskole

_________________________________________________________________

Participant information and registration Parabobsleigh School 28th of November – 2nd of December 2019.

Resources and competence
The Paraschool event is a collaboration between NABSF and IBSF (The International Bob and Skeleton Federation) who together have a team of coaches, healthcare staff and support staff in place throughout the Paraschool.

Registration / deductible
All participants cover their own travel, accommodation and food. However, we recommend that participants book a hotel at the Hafjell hotell, which will also be our base camp during the Paraschool.
Participants representing a Norwegian Sports Club associated with NABSF pay a deductible of 1000 NOK
All other participants must pay a deductible of 1500 NOK

Other information
We require a minimum of 6 participants to arrange the Paraschool and the maximum number of participants is set at 12. Norwegian participants will be given priority if the attendance exceeds the maximum number of participants.
The IBFS rules set as minimum requirements that you can move yourself in / out of the bob alone without assistance. It also requires good arm and finger function. If you are in doubt if you have inadequate function in arms / fingers, check the option «… conversation with our physiotherapist» in the registration form and our physiotherapist will contact you to clarify if you have the required function in arms and fingers. The same if you have a known weakness in the skeleton / have osteoporosis. Then you are initially disqualified from being able to do this sport / attend the Paraschool, but ask our physiotherapist contact you to clarify this.

Equipment and Clothing

 • Helmet. EC approved helmet. Flip-front is not allowed. (Helmets can be borrowed at the track if you do not own or manage to borrow one).
 • Motor-cross protection vest, with back/spine protection, is recommended for those who want a little more padding and protection. Not necessary, but nice to have.
 • Thin gloves while driving, possibly without gloves for those who prefer it. This to have good contact with the D-rings/the stearing (control).
 • Thin windproof fleece jacket or sweater while driving. Ideally without hood and other things that can slow down.
 • Shoes of type; boxing/motorsport shoes are recommended because it makes it easier to get in/out of the bobsled.
 • Important!!! Use the cushion from your wheelchair or other pressure relief cushion to prevent pressure sores from driving.
 • Otherwise, warm winter clothes and a hat because it is cold to wait outside in the cold.

Registration deadline
October 30th 2019
We hope for big participation and look forward to see you all in the track!

With Regards
The Norwegian Luge-, Bob- and Skeleton Federation

Paraschool Registration


Det satses mye på utvikling av parasporten nasjonalt i Norge, og det er et satsingsområde for NABSF / NorwaySliding

Parabobsleigh

Parabobsleigh er en sport som er meget godt egnet for de som ønsker å oppleve fart og spenning kombinert med sport. Det finnes krav (krav som går på egen og andres sikkerhet) for å kunne utøve sporten, noe som dessverre betyr at sporten ikke kan utøves av alle med nedsatt funksjonsevne.
Personer med ryggmargskader og personer som er ben amputert er særlig innenfor målgruppen til å utøve parabobsleigh. Også andre diagnosegrupper er aktuelle, så lenge man oppfyller kravene gitt av IBSF.
Du kan lese mer her om parasporten og hvilke krav, regler som gjelder (på engelsk).

I parabobsleigh konkurreres det i en og samme klasse, menn og kvinner.  Det kjøres per i dag World Cup, i tillegg til EM og VM – men en Europa Cup vil nok også se dagens lys i nær fremtid, samt være en del av det Paralympiske Programmet.

NABSF jobber for å videreutvikle sporten i Norge. I samarbeid med klubber vil vi satse hardt for å skape et tilbud som passer for flere utøvere. Ta kontakt med oss hvis du synes dette ser spennende ut, så skal vi legge tilrette for at du skal få prøve ut.

Følg også med på vår Instagram (@Norwaysliding og @ParasportNorge) og på Facebook (Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund) for informasjon om vår årlige paraskole og andre aktiviteter. Parabobskolen skal i sesongen 2019/2020 arrangeres


VM i parabob på Lillehammer, mars 2018

Guro Konstanse Frønsdal kom på en imponerende 3. plass på hjemmebane.

Lillehammer, the champions, IBSF Para Sport World Championship 2018

IBSF #ParaBobsleigh World Championship in #Lillehammer:Our champions: Arturs Klots (LAT), Lonnie Bissonnette (CAN) and Guro Konstanse Frønsdal (NOR).IBSF president Ivo Ferriani, handing out the medals, emphasizes the achievement of gender equality in Para Bobsleigh. The goal is to be one of the pillars of the Paralympic Games and to become one of the best winter sports ever in para sport.

Slået op af IBSF – International Bobsleigh & Skeleton Federation i Mandag den 12. marts 2018


Historiens første VM i parabob og paraskeleton! Park City, USA 2016

Norge og NABSF var representert med en utøver i parabob under dette historiske VM, nemlig Kenneth Cripplebilly Jørgensen fra Porsgrunn (sees helt til høyre på You Tube videoen under her).


Parabobutøveren Kenneth i et kort intervju – fra Igls 2016.


FORWARDS – en verdt å se video!


Year Zero!

Den første gnisten ble tent her og vi er nå langt på vei videre i prosessen mot deltakelse i Paralympiske leker i 2026.

Leave a Comment