Lover og bestemmelser

 

 

Viktige linker:

 

NABSFs lover:

NABSFs lover (revidert 22 april 2017)

Antidoping Norge:

Antidoping (Antidoping Norge).

Beredskapsplan:

Beredskapsplanen er NABSFs prinsipper for krisehåndtering.
Følgende scenarioer anses som krise:

 • Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt med
  døden til følge, der medlemmer, ansatte eller leietakere er
  involvert.
 • Alvorlige økonomiske misligheter eller andre strafferettslige
  forhold hvor politiet er koblet inn, og hvor media er eller vil
  kunne bli informert.
 • Alvorlige personskader eller hendelser i forbindelse med
  NABSF´s aktivitets- og utdanningstiltak.
 • Brudd på antidoping regler

Beredskapsplanen finner du her.

Seksuell trakassering:

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
Retningslinjer mot seksuell trakassering i norsk idrett finner du her.

Send mail til: office@nabsf.com for varsling.

Ungdomsidrett:

Som en del av norsk idrett forplikter NABSF seg til følgende:

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, styremedlemmer, organisatorer og frivillige.

Idretten skal:

 • tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker
  og behov – idrett for alle
 • tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning – ungt lederskap
 • gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner – fremtidens utøvere

Retningslinjer for ungdomsidrett finner du her.