Aktive klubber

Aking

Bob

Skeleton

Parabob

Fyll inn skjemaet nederst på siden om du ønsker å komme i kontakt, melde deg inn eller prøve en av våre grener.

Har din forening eller idrettslag lyst til å sette i gang aking som aktivitet?

Vi i Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund ønsker å spre våre grener ut over et større geografisk område. Om ditt idrettslag kunne tenke seg å starte aktivitet i form av en ny undergruppe eller aktivitetsdager, ta kontakt med oss og under kan du lese mer om forskjellige type ake aktiviteter som kan settes i gang. For å være medlemsklubb / idrettslag i NABSF koster det 50 NOK i medlemskontingent for klubben / idrettslaget i året + 10 NOK per aktive medlem.

Vi har kjelker til utleie og folk som kan bidra med gjennomføringen etter avtale, office@nabsf.no

Forslag til aktiviteter

Alpintrodel

Alpinrodel er en morsom konkurranseform der man i en egnet akebakke setter opp alpin porter. Målet er å kjøre raskest ned, mellom portene. Det kan for eksempel kjøres to runder for hver deltaker der sammenlangt tid etter to omganger er gjeldende og en vinner kan kåres. Kan gjennomføres med Snow-Raceren du har i garasjen.

Naturbane-aking

Naturbane gjennomføres over en lenger preparert løype eller sperret veg. Her kan man kjøre flere samtidig å konkurrere om å kommer fortest ned, eller på tid.

Parallell-aking

To eller flere utøvere kjører samtidig ned en oppsatt løype, den eller de raskeste kommer videre til neste heat. Den som kommer først i mål i finalen vinner!

Kontakt NABSF