Diskriminering og seksuell trakasering – NorwaySliding

Seksuell trakassering og diskriminering:

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett og i NABSF. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
Retningslinjer mot seksuell trakassering i norsk idrett finner du her.

Forbundet har opprettet en egen mail for mottak av varslinger:
varsling@nabsf.com
Mottaker er generalsekretær. ALLE henvendelser behandles anonymt.

Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?
*Fra NIF sine sider

 • Snakk om det med nokon du stolar på.
  • Når du fortel om trakasseringa/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du seier i frå slik at denne personen ikkje får høve til å gjere det same med andre
 • Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsett for overgrep.
  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med nokon som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
  • Du kan be nokon du stolar på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.
 • Om du ikkje ønskjer eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gje deg råd, til dømes:
  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)3
  • Landsdekkande telefon for incest- og seksuelt misbrukte ( tlf 800 57 000)4
 • Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjer om du vil melde til politiet. Les meir her.
 • Sei i frå til idrettslaget ditt, kontakt styreleiar eller dagleg leiar.
 • Viss du ikkje tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte ansvarleg rådgjevar i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57 e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no