widvey boyg_tokolonner

På anleggskonferansen i Trondheim overleverte skiskytterpresident Tore Bøygard et felles opprop på vegne av de syv vinterolympiske særforbundene til kulturminister Torhild Widvey.

Det siste året har flere politikere tatt til ordet for et anleggsløft i Norge. Spesielt i OL-debatten var det bred enighet om at landet trenger flere idrettsanlegg. Etter OL-avgjørelsen har derfor de vinterolympiske særforbundene nå gått sammen om et opprop, som i dag ble overlevert kulturminister Thorhild Widvey.

I oppropet står det følgende:

Opprop fra de vinterolympiske særforbundene

De vinterolympiske særforbundene i Norge mener at et OL og Paralympics på hjemmebane ville gitt norsk idrett og det norske samfunnet en rekke unike utviklingsmuligheter.
Vi ville fått:
1. Rekruttert en ny generasjon til frivillig arbeid for norsk idrett.
2. Økt rekruttering til våre olympiske vinteridretter.
3. Krevende prosjektoppgaver som ville utviklet kompetansebasen og gjennomføringsevnen i hele idrettsbevegelsen.
4. Bygget en rekke idrettsanlegg i det største vekstområdet i Norge, der etterslepet for nyanlegg er stort og behovet for idrettens sosialiserende og integrerende funksjon kanskje er størst.

Vi er derfor svært skuffet over at regjeringspartiene ikke fremmet OL/PL 2022-saken til behandling i Stortinget og fratok oss muligheten å arrangere OL og Paralympics på «vår måte» i 2022.

De vinterolympiske særforbundene vil understreke det positive i at en rekke politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå underveis i OL/PL 2022-prosessen har understreket behovet for et anleggsløft for idretten over hele landet. Vi deler disse politikernes syn på behovet for et slikt løft. De vinterolympiske særforbundene vil derfor være aktive og positive medspillere for å nå våre felles mål om en snarlig bedring av anleggssituasjonen for norsk idrett.

Våre forbund vil oppfordre våre lokale organisasjonsledd til å ta kontakt med respektive myndigheter i kommuner, fylkeskommuner og med de respektive stortingsbenker med sikte på å komme sammen for å drøfte form og fremdrift for en slik anleggssatsing.

Vi understreker at denne økte tilleggssatsingen på nye idrettsanlegg må finansieres over egne bevilgninger i statsbudsjettet i henhold til en overordnet plan som strekker seg over flere år i tillegg til de ordinære spillemidlene fra Norsk Tipping.

Signert av:

Harald Rolfsen, Norges Ake-, bob- og skeletonforbund
Morten Søgard, Norges Curlingforbund
Erik Røste, Norges Skiforbund
Cecilia Flattum, Norges Snowboardforbund
Tore Bøygard, Norges Skiskytterforbund
Runde Gerhardsen, Norges Skøyteforbund
Gerhard Nilsen, Norges Ishockeyforbund

Categories:

Tags:

Comments are closed

Facebook
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user. Type: OAuthException Subcode: 464
Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.