Julehilsen fra presidenten – God jul og godt nytt år!

Postet av Norges Ake,- Bob- og Skeletonforbund den 23. Mai 2024

Kjære Ake-, Bob- og Skeleton venner!


Da har vi gjennomført nok en førjulssesong. Etter flere år med COVID restriksjoner så er det godt å være i gang igjen. Og du for en start det ble …
Fullt trykk i Lillehammer Olympiske Bob og Akebane med trening og flere internasjonale konkurranser. ICC og Europacup i Skeleton og Bob, Jr WC Aking og Parabobskole. Her er det lagt ned utrolig mange timer og iherdig innsats fra de involverte. Til informasjon så betaler dette seg gjennom det faktum at IBSF nå ønsker å tildele oss World Cup i Bob og Skeleton. Dette har vært en milepæl for oss lenge fra forbundets side. Vil benytte anledningen til å rette en stor takk til de som bidro her!
Dessverre så måtte vi trekke oss fra World Cup i aking etter jul. Årsaken til dette er at hverken NABSF eller Olympiaparken så det økonomisk forsvarlig å ta 50% av kostnadene på TV produksjon med så kort varslingstid.


Vi har nå to spennende satsninger internasjonalt. Ola Brandstadmoen i aking og Team Valdres i 2 bob. Forbundet vil bidra så langt det lar seg gjøre med å legge forholdene til rette for videre satsning. Lykke til!
Nytt av året er at NABSF og Olympiaparken stiller som medarrangører på internasjonale mesterskap. Dette strategiske samarbeidet bærer allerede frukter og gir oss muligheten til å holde ett høyt tempo selv for ett lite forbund. Ambisjonsnivåer er fortsatt at vi strekker oss etter større arrangementer som kan gi både oss og banen bedre vilkår på sikt.


Innen parasatsningen så har det nye Parasenteret i Trondheim gitt oss mulighet for at utøvere som søker forskjellige paraidretter kan bli utredet og gjort kjent med parabob. Dette tilbudet har vi savnet da det er vanskelig å komme i kontakt med utøvere på grunn av pasientstatus. Vi følger opp dette på nyåret og har blitt invitert for å holde foredrag om parabob sporten.
Sportsrodel ut til folket for å sikre rekruttering. Vi har fortsatt en ambisjon om å etablere oss rundt om i landet. Her er det allerede flere spennende prosjekter på gang. Akeforeningen gjør allerede an fantastisk jobb med å rekruttere kjelkehungrige.
Vi er fult i gang med å tilpasse oss FN bærekrafts mål. Josefine er som kjent vår bærekrafts ambassadør og kan bistå med råd og vink i så henseende. På vegne av Josefine så er det bare å ta kontakt .
Avslutningsvis så vil jeg rette en stor takk til alle som bidrar for å gjøre våre sporter tilgjengelig for barn og unge. Jeg vil også få rette en spesiell takk til Åshild som fortsatt bidrar med stor energi iver, og som både følger opp GS og aktivitetsleder jobben på en formidabel måte.


Vel blåst og God jul!


Med vennlig hilsen
Eirik Lundemo
President NABSF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.