NABSFs lover:

NABSFs lover (revidert 20.mai.2021)

Sanksjonsreglement barneidrettsbestemmelsene NABSF

Reglement NM og NC NABSF

Antidoping Norge:

Antidoping (Antidoping Norge).

Handlingsplan antidoping NABSF


Beredskapsplan:

Beredskapsplanen er NABSFs prinsipper for krisehåndtering.
Følgende scenarioer anses som krise:

 • Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt med
  døden til følge, der medlemmer, ansatte eller leietakere er
  involvert.
 • Alvorlige økonomiske misligheter eller andre strafferettslige
  forhold hvor politiet er koblet inn, og hvor media er eller vil
  kunne bli informert.
 • Alvorlige personskader eller hendelser i forbindelse med
  NABSF´s aktivitets- og utdanningstiltak.
 • Brudd på antidoping regler

Beredskapsplanen finner du her.

Seksuell trakassering:

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
Retningslinjer mot seksuell trakassering i norsk idrett finner du her.

Send mail til: varsling@nabsf.no for varsling.
Mottaker er GS Åshild Høva Sporsheim og president Eirik Lundemo