NABSF historie

logo-nabsf-2016_fb

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund (NABSF) ble stiftet 13. desember 1935 å Victoria Hotel, Lillehammer.
NABSFs formål er å fremme ake-, bob- og skeletonidretten i Norge og representere idretten internasjonalt.

NABSF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer idretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF).

NABSF er medlem av NIF, FIL (Federal Internationale de Luge de Course) og IBSF (International Bobsleigh & Skeleton Federation), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser gitt av disse.

NABSF er den høyeste faglige myndighet for ake, bob og skeleton-idretten i Norge.

Nøkkelinformasjon

Organisasjonsnummer: 953 966 832

Kontonummer: 5134.06.06349

Navn/foretaksnavn: NORGES AKE-, BOB-, OG SKELETONFORBUND

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Forretningsadresse:
Kleivbakken 9
2618 LILLEHAMMER

Kommune: LILLEHAMMER

Internettadresse: www.nabsf.no