I Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund ønsker vi å få vite om uetisk atferd og/eller andre kritikkverdige forhold.

NABSF oppfordrer derfor alle utøvere, tillitsvalgte, ansatte, innleide og frivillige m.fl. til å varsle om kritikkverdige forhold i vår organisasjon.
Varselet må gjelde forhold i NABSF sentralt, klubb eller i aktivitet i regi av den organiserte idretten. Det kan også varsles om forhold som berører kritikkverdige forhold i utlandet.

Alle nevnte kan varsle NABSF gjennom NIFs digitale varslingssystem.

Her finner du all informasjon du trenger mtp Trygg Idrett

Har du spørsmål: Kontakt GS aashild@nabsf.no