Økonomi som barriere 

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Det vil vi gjøre noe med.

Norsk idrett vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse. Vi må sammen jobbe for å:

  • begrense kostnadene til trening og konkurranser.
  • gjøre konkurransetilbudet enkelt og rimelig.
  • begrense bruk av kostbart utstyr for barn og unge.
  • tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.
  • jobbe for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.

NIF og NABSF anbefaler verktøyet ALLEMED. Gjennom film og diskusjonskort tar man opp temaet og finner konkrete løsninger for å få alle med i idrettslaget. Les mer om dette her.

Tilskuddsordninger

Her finnes en liste over tilskuddsordninger som våre idrettslag og klubber, utøvere, trenere og ledere kan søke støtte av. Denne listen er en generell oppsummering av både offentlige og private støtteordninger som finnes der ute. Vi gjør oppmerksomme at linkene kan ha blitt oppdatert av hovedside.


LAM (lokale aktivitets-midler)

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/


Spillemidler til utstyr

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/spillemidler-til-utstyr/


Extrastiftelsen helse og rehabilitering

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/


Idrettsavtaler

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/dep/bld/tilskudd1/Tilskuddordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342813/


Kulturdepartementet

https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dep/tilskudd/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/Tilskudd-for-frivillige-organisasjoner/id2342815/


Grasrotandelen

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger


Gjensidigestiftelsen

http://www.gjensidigestiftelsen.no/


Oslo kommunes idrettsstipend

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/tilskudd/stipend/


Sparebankstiftelsen DNB

http://sparebankstiftelsen.no


Norges barne- og ungdomsorganisasjon

http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/lnu-mangfold-og-inkludering/http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/kultur/


Vi heier på-konkurransen

https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen


Akselfondet

http://akselfondet.no/


Aktiv ungdom

http://www.aktivungdom.eu/


Stiftelsen Sophies Minde

www.ssm.no


Eidsiva

https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/sponsing/


Sparebank 1

https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsansvar/samfunnsengasjement/talentstipend.html


Talentstipend sparebank 1 Østlandet

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/sok-talentstipen-fra-sparebank1-ostlandet/?fbclid=IwAR1TmL9b4iybyFmPX81BfWHZUmcI5jdGEOqEwDd_J2peY31eXSxW_Frar14

 

BUA

Stiftelsen BUAs formål er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status, gjennom å styrke og synliggjøre nye og eksisterende utstyrsordninger for sport- og friluftsliv.

Her kan du bli bedre kjent med hva BUA tilbyr av utstyr