NABSFs ærespris

Æresprisen er Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbunds høyeste utmerkelse. Den kan tildeles medlemmer som har gjort et særlig fortjenestefullt arbeid på flere plan innen en eller flere av våre idretter.

NABSFs Hederspris

Hedersprisen tildeles enkeltpersoner (tillitsvalgte, frivillige og utøvere) som har gjort et meget fortjensfullt arbeid på flere plan innen en eller flere av våre idretter, over en periode på til sammen mer enn 10 år.

Vedlagte filer:

Vedtekter NABSFs priser

Prisvinnere Heders- og Ærespris

Oversikt kongpokalvinnere NABSF

Foto: Daniel Nordby / Lillehammer Olympiapark
På bildet: Morten Paulsen fra Lillehammer Akeklubb mottar NABSFs ærespris i 2018 fra Janne Krågå