Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning. Link til NABSFs sanksjonsbestemmelser ved brudd på bestemmelsene om barneidrett finner du lenger opp på denne siden.

Norges idrettsforbund har laget en brosjyre om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.

Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter med NABSF sine presiseringer

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.


Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring.

NABSF og NABFSs klubber forplikter seg til å følge barneidrettsbestemmelsene og til en hver tid etterleve bestemmelser om barneidrett utarbeidet og satt av Norges Idrettsforbund.

Barneidrettsbestemmelser

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 1987.
Idrettens barnerettigheter ble vedtatt i 2007 og sist revidert i 2019.

Les NIFs brosjyre om bestemmelser for barneidrett. 

Her finner du NABSF sine presiseringer på barneidretten

Her kan du se filmer om barneidrett


Barneidrettsansvarlig skal:

  • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
  • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
  • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Eksempler på hvor barneidrettsansvarlige kan nå ut med informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: foreldremøter, trener- og styremøter, nettsider, sosiale medier, samt dele filmer om barneidrett.

Les mer om dette her

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/