Alle utøvere som skal leie monobob er pliktig til å registrere seg i dette dokumentet og fylle ut sjekkliste før og etter hver trening. Det skal tas bilde av monoboben man ønsker å leie forfra, bakfra, på sidene og under før og etter trening og sendes over til, office@nabsf.no. I tillegg må utøveren være medlem i en klubb tilhørende NABSF.

Det er viktig at alle følger sjekklisten slik at utstyret blir bevart på en best mulig måte.
Turregistrering/tider fra banen skal føres opp.
Materielle skader må det gis en tilbakemelding om, slik at vi får mulighet til å reparere skader og skifte deler.
NABSF har ansvaret for å vedlikeholde boben.
Leietaker er pliktig til å rapportere om skader og mangler på monoboben. Mangel på rapportering kan medføre tilleggsgebyr på 5000kr.

Monoboben må bookes før bruk. Kurs vil bli prioritert.
1 av monobobene skal til enhver tid være klar til bruk for parautøver og stå klar med meier og meiebeskyttere.
Det er du som leier monobob som har ansvar for at dette blir fulgt opp.


Pris for leie av monobob:
Parautøvere leier gratis.
Utøvere under 19 år betaler 25kr pr tur
Utøvere over 19 år betaler 75 kr pr tur.
Bobskole/parabobskole: Antall turer er inkludert i prisen for bobskolen

Alle som skal leie monobob må gjennomføre en sjekkliste før og etter trening.
Før trening
Etter trening


Send bookingforespørsel til aashild@nabsf.no