Virksomhetsplan 2023-2027

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund (NABSF) sin virksomhetsplan for 2023-2027 skal være et styringsredskap for styret og generalsekretær og ble godkjent på tinget i 2023. Planen skal erstatte tidligere planer og skal sammenfatte planer, strategier, visjoner og mål for forbundet basert på arbeid i ledermøter mellom klubber, forbund og styrets eget arbeid.

Høsten 2016 innførte vi et nytt begrep: #NORWAYSLIDING

#NORWAYSLIDING er et samlebegrep for forbund, klubber og alle grener tilknyttet Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund. Ved å samle oss under dette begrepet skal vi jobbe sammen og forene våre tre idrettsgrener og bruke alle krefter til å jobbe for alle grener.

En plan for hele #NORWAYSLIDING

  • Vi skal ha en felles plan for forbund, klubber og alle grener.
  • Planen skal være et styringsredskap med ansvarsfordeling mellom involverte parter.
  • Planen skal gi forbund, klubber og medlemmer retning, motivasjon og drivkraft for å prioritere de viktigste oppgavene for å nå våre mål.

Dokumenter:

Virksomhetsplan NABSF